Rudka, Podlaskie

Obiekt | 60 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Rudka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 60 000 zł
 • Ulica: Wolności
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 25964X60807691
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-03 - Co to znaczy?

Opis

STAROSTA BIELSKI
W BIELSKU PODLASKIM
Bielsk Podlaski, 2019-03-01
GM.6840.2.2016
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY BIELSKIEGO
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą
Nr BI1P/00100064/9.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna I piętro).
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 złotych brutto.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na postawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.)
- sprzedaż budynku oraz na podstawie art. 29a ust. 8 ww. ustawy - sprzedaż gruntu,
na którym posadowiony jest budynek.
3. Wysokość wadium: 6 000,00 złotych.
4. Minimalne postąpienie: 600 złotych.
5. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4, (wejście z tyłu budynku
lub pokój nr 105, tel. (85) 833-11-40 lub (85) 833-11-22.
33891478

Image things

Bielsk Podlaski, , Podlaskie

216 514 zł | 1,00 m2

 • cena: 216 514 zł
 • 216 514 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

52 650 zł | 2 pokoje | 46,52 m2

 • cena: 52 650 zł
 • 1 132 za m2
Image things

Bielsk Podlaski , Podlaskie

119 637 zł | 4 pokoje | 59,60 m2 | 3 piętro

 • cena: 119 637 zł
 • 2 007 za m2