Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, zachodniopomorskie

225 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,48 m2

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 225 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 55,48 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 4 056 zł
 • Ulica: Rybnicka 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 22 500 zł
 • Numer oferty: 259489X607723241
 • Termin wpłaty wadium: 13-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/219/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w dniu 18.04.2023 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań,
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 10:00 do dnia 17.04.2023 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Szczecin przy ul. Rybnickiej 3 (woj. zachodniopomorskie,
powiat Szczecin, gmina Szczecin M.) na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni
użytkowej 55,48 m2
, wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 10,09 m2
oraz udziałem wynoszącym 0,0530
w częściach wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali a
także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 14/28 o powierzchni 0,2918
ha obręb 1084, Śródmieście 1084.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz
PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako właściciel nieruchomości wpisany jest
Skarb Państwa w udziale 1/1, natomiast jako użytkownik wieczysty w udziale 0,3099 części wpisana jest spółka Polskie
Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo w księdze ujawnieni zostali współwłaściciele
wyodrębnionych lokali wraz z przypisanymi udziałami w prawie użytkowania wieczystego oraz części budynków
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Cena wywoławcza: 225 000,00 zł netto
Wadium: 22 500,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 2 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

2 700 000 zł | Działka | 1.3579 ha.

 • cena: 2 700 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

223 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 82,29 m2 | Parter

 • cena: 223 500 zł
 • 2 716 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

385 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,86 m2 | Parter

 • cena: 385 000 zł
 • 5 846 za m2