Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gogolin, opolskie

74 250 zł | Dom | 148,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 74 250 zł
 • Miasto: Gogolin
 • Powierzchnia: 148,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 502 zł
 • Ulica: Krapkowicka 136
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 9 900 zł
 • Numer oferty: 259456X607645955
 • Termin wpłaty wadium: 21-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 211, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnikaxx , położonej przy Krapkowicka 136, 47-320 Gogolin, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/0005700/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej na działce 678 a.m.71 o powierzchni 0,0442 ha, obręb 0014, Karłubiec. Nieruchomość zabudowana jest: (1) budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem nieużytkowym, w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem dwuspadowym, powierzchnia zabudowy 174m2, powierzchnia użytkowa 148m2, rok budowy 1921; (2) budynkiem gospodarczym murowanym z dachem jednospadowym, w zabudowie bliźniaczej z budynkiem na działce sąsiedniej, powierzchnia zabudowy 18 m2, powierzchnia użytkowa 15m2, rok budowy 1860. Zgodnie z m.p.z.p. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym 3MU- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Suma oszacowania wynosi 99 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP STRZELCE OPOLSKIE 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Wierzbięcice, opolskie

294 675 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 294 675 zł
Image things

Ujazd, opolskie

100 000 zł | Działka | 0.0825 ha.

 • cena: 100 000 zł
Image things

Dąbrowa, opolskie

396 750 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 396 750 zł