Końskie, świętokrzyskie

80 167 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 33,68 m2 | Parter

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 80 167 zł
 • Miasto: Końskie
 • Powierzchnia: 33,68 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 2 380 zł
 • Ulica: Gimnazjalna 41C
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 689 zł
 • Numer oferty: 259157X606945697
 • Termin wpłaty wadium: 07-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KM 883/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: cc/strong>, położonego przy Gimnazjalna 41c/111, 26-200 Końskie, dla którego SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 08-05-2023r., o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Końskich przy ul. Gimnazjalnej 41C/111, należącego do dłużnika cc dla którego Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony jest na 1 kondygnacji (parter), składa się z 2 pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju, o powierzchni 33,68 M2, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, centralnego ogrzewania, instalację gazu ziemnego. Stan techniczny lokalu - średni. Budynek, w którym znajduje sie lokal położony jest na działce o nr ewidencyjnym 2294/14 oznaczonej jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 106 889,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 166,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 688,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak


Historyczne ceny

Image things

Końskie, świętokrzyskie

100 796 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,90 m2 | 2 piętro

 • cena: 100 796 zł
 • 2 104 za m2