Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, Prawobrzeże

432 225 zł | Mieszkanie | 6 pokoi | 77,40 m2

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski Zastępca Komornik Artur Masojć
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15 
fax: 91 433 07 41
e-mail : [email protected] ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt  KM 205/22
Sporządził DO; 


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski Zastępca Komornik Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


28 marca 2023 roku o godzinie 10:30


w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 77,40 m2 położonego w miejscowości Szczecin przy ulicy Seledynowej nr 47, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi: ccc


Przedmiotowy lokal położony jest w budynku wielolokalowym o charakterze mieszkalnym, 1 – piętrowym z poddaszem użytkowym, wybudowanym w technologii tradycyjnej 1999 r. W części przyziemia znajdują się garaże; wysoki parter. Budynek, w którym znajduje się przedmiot wyceny wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pomalowany. Wejście do lokalu przez wspólną klatkę schodową. Klatka schodowa w dobrym stanie, zamykana na klucz, regularnie sprzątana. Funkcjonujący domofon.


Istnieje niezgodność w strukturze pomieszczeń pomiędzy zapisem w treści księgi wieczystej a stanem na dzień oględzin. Właściwa struktura pomieszczeń przedstawia się następująco: 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, garderoba, łazienka z wc, przedpokój.


Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica.


Suma oszacowania wynosi: 576.300,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych i 00/100).


Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 432.225,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 00/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 57.630,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Santander Bank Polska S.A.  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 21 marca 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 10:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 -15:00).


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

ZASTĘPCA KOMORNIKA SĄDOWEGO
Tomasza Stefanowskiego
Komornik Sądowy Artur Masojć

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Gumieńce

464 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,64 m2 | 2 piętro

  • cena: 464 000 zł
  • 11 143 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

223 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 82,29 m2 | Parter

  • cena: 223 500 zł
  • 2 716 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

650 000 zł | Działka | 0.2351 ha.

  • cena: 650 000 zł