Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Osiny, lubelskie

118 262 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 118 262 zł
 • Miasto: Osiny
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 118 262 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 768 zł
 • Numer oferty: 259115X606847333
 • Termin wpłaty wadium: 02-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Paweł Siebyła

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 17,  Puławy,   24-100 Puławy

tel. 818873107 / fax. 

Sygnatura: Km 904/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Puławach Paweł Siebyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-04-2023 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest cc  położonej przy  ,Osiny,  24-103 Żyrzyn , dla której  Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Lubelska 7, Puławy, 24-100 Puławy)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona nr działek nr: 37, 118/1, 118/4, 28/3, 225, 666 o łącznej powierzchni: 2,3757 ha. położone: 24-103 Żyrzyn, Osiny, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 157 683,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 262,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 768,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas S.A. 28 1600 1462 1886 2659 3000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Partyzantów 6 A, Puławy, 24-100  Puławy .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł SiebyłaImage things

Osiny, mazowieckie

58 000 zł | Działka | 1.1 ha.

 • cena: 58 000 zł