Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Łomża, podlaskie

201 876 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,60 m2 | 1 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 201 876 zł
 • Miasto: Łomża
 • Powierzchnia: 60,60 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 3 331 zł
 • Ulica: Kasztelańska 1
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 30 281 zł
 • Numer oferty: 258770X606039343
 • Termin wpłaty wadium: 28-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI 
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU  


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Kancelaria Komornicza nr V w Łomży zgodnie z art. 953 kpc obwieszcza publicznie, że w dniu 29-03-2023 r. o godz.: 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę pod adresem ul. Polowa 1, 18-400 Łomża w sali numer IX odbędzie się pierwsza licytacja 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 3 przy ul. Kasztelańskiej 1 w Łomży, województwo Podlaskie, stanowiącego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,60 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, do lokalu przynależy piwnica, pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 63,50 m2. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, należącej do xx

suma oszacowania wynosi: 302 814,00 zł (trzysta dwa tysiące osiemset czternaście złotych 00/100 groszy)

cena wywołania wynosi: 201 876,00 zł (dwieście jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy)

licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości: 30 281,40 zł (trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1896 6819 6000 0003 (przy wpłacie należy podać imię i nazwisko licytanta albo nazwę oraz adres korespondencyjny)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach: 10:00 - 15:00. Protokół opisu i oszacowania wolno przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w godzinach pracy Sądu (sygnatura akt sądowych: I Co 194/20).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Kancelaria Komornicza nr V w Łomży Paweł Borowy z siedzibą przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy  z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii oraz na stronie internetowej kancelarii www.komornikborowy.pl

Historyczne ceny

Image things

Łomża, podlaskie

526 500 zł | Działka | 0.1515 ha.

 • cena: 526 500 zł
Image things

Łomża, podlaskie

629 000 zł | Działka | 0.1877 ha.

 • cena: 629 000 zł
Image things

Łomża, podlaskie

500 000 zł | Działka | 0.1423 ha.

 • cena: 500 000 zł