Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Sandomierz, świętokrzyskie

98 517 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 20,60 m2 | 2 piętro

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 98 517 zł
 • Miasto: Sandomierz
 • Powierzchnia: 20,60 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 4 782 zł
 • Ulica: Mickiewicza 11
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 136 zł
 • Numer oferty: 258325X604997153
 • Termin wpłaty wadium: 01-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Kancelaria Nr III w Sandomierzu
Paweł Wilkołazki
Kancelaria Komornicza 27-600 Sandomierz, ul.  Kościuszki 6a/1
tel.: 15 834 44 41, fax: 15 834 44 41, www.komorniksandomierz.pl,  email: [email protected]
konto: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Opatowie 56124027731111001056140175
Sygn. akt Km 1217/20
Sandomierz, dnia 2023-03-09
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1217/20

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Kancelaria Nr III w Sandomierzu Paweł Wilkołazki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.06.2023 r. o godz. 13:45 w sali nr II Sądu Rejonowego w Sandomierzu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej w KW XXXX/XXXXXXXX/X w postaci samodzielnego  lokalu mieszkalnego nr 17 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Sandomierzu lewobrzeżnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 11. Mieszkanie  składa się z jednego pokoju, przedpokoju, widnej kuchni, łazienki oraz WC. Do lokalu  przynależna jest komórka  piwnicy. Mieszkanie posiada mały balkon z ekspozycją południową. Lokal położony jest   na trzeciej  kondygnacji nadziemnej tj.  II piętrze  V kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 20,60m².
Lokal stanowi własność xx
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 11/17
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w SANDOMIERZU.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131.356,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 98.517,00 zł.
    Rękojmia - Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwoty - 13.135,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika 56124027731111001056140175
    Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

                    Komornik Sądowy
                    Paweł Wilkołazki

Historyczne ceny

Image things

Chwałki, świętokrzyskie

26 100 zł | Działka | 0.29 ha.

 • cena: 26 100 zł
Image things

Hucisko, świętokrzyskie

7 660 zł | Działka | 0.16 ha.

 • cena: 7 660 zł
Image things

Niekłań Wielki, świętokrzyskie

3 790 zł | Działka | 0.13 ha.

 • cena: 3 790 zł