Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wietlin, podkarpackie

152 000 zł | Dom | 177,30 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: [email protected]
  Km 290/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

19-04-2023 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu ul. Jana Pawła II  11 w sali nr 10  odbędzie się druga licytacja  udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej pod adresem: Wietlin 54 gmina Laszki, oznaczonej jako dz. nr 128/2 obręb Wietlin Wieś pow.0,3513 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 177,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym (stajnia) o pow. użytkowej 51,50 m2 i budynkiem gospodarczym ( stodoła) o pow. użytkowej 113,00 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze  XXXX/XXXXXXXX/X. Współwłaścicielem w 1/2 niewydzielonej części jest Ireneusz Oronowicz.

Suma oszacowania wynosi 228 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 1500 1634 1216 3003 6501 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00, przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianny Zbuckiej oraz w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Adrianna Zbucka

Image things

Wydrza, podkarpackie

8 265 zł | Działka | 0.26 ha.

  • cena: 8 265 zł
Image things

Wydrza, podkarpackie

10 964 zł | Działka | 0.14 ha.

  • cena: 10 964 zł
Image things

Dąbków, podkarpackie

58 719 zł | Działka | 0.1411 ha.

  • cena: 58 719 zł