Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 177 000 zł | 143,83 m2

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. ORAZ SPEED CASH EUROPA SP. Z O.O. SKA

Ogłaszający przetarg:

Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476807, o nr NIP: 5252568139, REGON: 146919158

oraz

Speed Cash Europa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 486129, o nr NIP: 5252573028, REGON: 5252573028

ul. Sosnowa 6/1 oraz 6/2; 26-110 Skarżysko-Kamienna
Nr KW KI1R/00029849/4; KI1R/00029850/4

CENA WYWOŁANIA: 177 000,00 PLN

Lokal mieszkalny nr 1 składa się z trzech pokoi, kuchni, wiatrołapu, komunikacji 5, przedpokoju 1, spiżarni i łazienki wraz z przynależnymi pomieszczeniami w podpiwniczeniu: skład opału, komunikacja 2, piwnica 3, warsztat podręczny i garaż, znajdującego się na parterze budynku o powierzchni użytkowej 122 m².

Lokal mieszkalny nr 2 składa się z trzech pokoi: 4, 5, 6, kuchni, przedpokoju 2, łazienki, wc i klatki schodowej wraz z przynależnymi pomieszczeniami w podpiwniczeniu: kotłownia i piwnice 1, 2 oraz na strychu: klatka schodowa, komunikacja 6 i pomieszczenia 1, 2, 3, 4 znajdującego się na pierwszym i drugim piętrze o powierzchni użytkowej 143,83 m².Wysokość podatku: 598,00 zł
Opłaty eksploatacyjne regulowane na bieżąco: nie dotyczy
Ilość osób zameldowanych w lokalu: 1
Ilość osób przebywających w lokalu bez tytułu prawnego: 0
Roszczenie z działu III księgi wieczystej: wygasło

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 14.03.2019 roku.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 10:00 w dniu 15.03.2019 roku.
W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 14.03.2019 roku.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG” należy składać osobiście lub pisemnie na adres:
Speed Cash Polska z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

  • cena: 48 000 zł
  • 1 608 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

250 000 zł | 3 pokoje | 65,18 m2 | Parter

  • cena: 250 000 zł
  • 3 836 za m2
  • cena: 566 250 zł
  • 1 716 za m2