Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Namysłów, opolskie

78 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 20,46 m2 | Parter

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 78 000 zł
 • Miasto: Namysłów
 • Powierzchnia: 20,46 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 3 812 zł
 • Ulica: Bohaterów Warszawy 1
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 400 zł
 • Numer oferty: 257410X602854223
 • Termin wpłaty wadium: 17-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Justyna Głowacka

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4,  Namysłów,   46-100 Namysłów

tel. 792-442-344 / fax. 

Sygnatura: KMP 2/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku Justyna Głowacka na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 19.04.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Bohaterów Warszawy 1/1A, 46-100 Namysłów, dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku (adres: ul. Skłodowskiej-Curie 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 1A KI. 1 (oficyna) o powierzchni użytkowej 20,46 m2 wraz z z piwnicą o pow, 3,83 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej, w zabudowie wielorodzinnej. Standard wykończenia lokalu: dobry - lokal po remoncie, stan techniczny lokalu - dobry.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  26.04.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 400,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 74160014621896222820000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
12.04.2023 11:30 - 12:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Justyna Głowacka


Historyczne ceny

Image things

Namysłów, opolskie

1 200 000 zł | Działka | 1.1251 ha.

 • cena: 1 200 000 zł
Image things

Namysłów, opolskie

223 073 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,80 m2 | 3 piętro

 • cena: 223 073 zł
 • 3 242 za m2