Łuków, lubelskie

69 105 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,99 m2 | 2 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 69 105 zł
 • Miasto: Łuków
 • Powierzchnia: 44,99 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 1 536 zł
 • Ulica: Os. Chącińskiego 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 9 214 zł
 • Numer oferty: 256083X599746389
 • Termin wpłaty wadium: 20-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Grzegorz Bartyś

Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 257982211 / fax. 257972210

Sygnatura: KM 171/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 2 lub 3, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy os. Chącińskiego 4/73, 21-400 Łuków, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Udział w wysokości 1/2 w części we własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 73, położonego w budynku wielorodzinnym nr 4 na osiedlu Chącińskiego w Łukowie, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal usytuowany jest na II piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,99 m2. Do lokalu przypisana jest piwnica.

Suma oszacowania wynosi 92 139,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 104,63 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 213,95 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś


Image things

Dobrynka, lubelskie

2 925 zł | Działka | 0.3259 ha.

 • cena: 2 925 zł
Image things

Garbatówka, lubelskie

55 350 zł | Działka | 0.3 ha.

 • cena: 55 350 zł
Image things

Wierzchowiska Pierwsze, lubelskie

17 350 zł | Działka | 0.47 ha.

 • cena: 17 350 zł