Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 57 750 zł | 2 pokoje | 37,85 m2 | 4 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Kopernika 30/25, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze dla którego nie została urządzona KW.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 25 o pow. 37,85 m2 położonego w miejscowości Ostrowiec Św., przy ul. Kopernika 30, dla którego nie została urządzona księga wieczysta. Lokal mieszkalny nr 25 położony jest na czwartym piętrze budynku nr 30 usytuowanym przy ul. Kopernika w Ostrowcu Św. W lokalu znajduje się pokój, salono-kuchnia, łazienka z wc.

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Rafał Fronczek

  • cena: 1 224 000 zł
  • 535 za m2
  • cena: 203 915 zł
  • 1 399 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

71 333 zł | 3 pokoje | 58,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 71 333 zł
  • 1 211 za m2