Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 80 250 zł | 3 pokoje | 58,90 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim


Rafał Fronczek


Kancelaria Komornicza, Wardyńskiego 15b, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel. 412635225 / fax. 412631298


Sygnatura: KM 1373/12OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: /strong>, położonego przy Słoneczne 9/74, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00051778/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 74 w budynku wielorodzinnym, położonym w miejscowości Ostrowiec Św. os. Słoneczne 9 oraz związany z własnością lokalu udział w 5890/326550 częściach w częściach wspólnych w/w budynku wielorodzinnego i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytkowania właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu nr ewid. 94/73.
Lokal mieszkalny nr 74 położony jest na piątej kondygnacji budynku. Lokal składa się
z dwóch pokoi, salonu, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,90 m2.


Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyRafał Fronczek  • cena: 1 224 000 zł
  • 535 za m2
  • cena: 203 915 zł
  • 1 399 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

71 333 zł | 3 pokoje | 58,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 71 333 zł
  • 1 211 za m2