Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Oczesały, mazowieckie

90 000 zł | Dom | 102,85 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04,  Grójec,   05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 332 92 05

Sygnatura: KM 1148/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-03-2023 o godz. 09:20  w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest xxxx (przebyw. w Zxxxx)   położonej przy  ,Oczesały 12,  05-622 Belsk Duży , dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  , Grójec,  05-600 Grójec prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Oczesały nr 12, arkusz mapy ewidencyjnej numer 1, obręb 0017 Oczesały, jednostka ewidencyjna 140601_2 Belsk Duży, powiat grójecki obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 195/6 o powierzchni 2100 m2 zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej o powierzchni zabudowy 121,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 102,85 m2. UWAGA: podczas oględzin nieruchomości nie stwierdzono budynku produkcyjno usługowo i gospodarczego dla rolnictwa o konstrukcji drewnianej. Działka numer 195/6 o powierzchni 0,2100 ha w kształcie wielokąta. Od strony drogi powiatowej długość boku wynosi 33 metry, zaś od strony dróg gminnych długości boków wynoszą odpowiednio 29 metrów i 72 metry. Od strony drogi o nawierzchni bitumicznej jest ogrodzenie z siatki plecionej na słupach metalowych. Od strony wschodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach metalowych. W linii ogrodzenia od drogi o nawierzchni bitumicznej nieco cofnięta jest brama i furtka rozwierne metalowe. W tym miejscu są też fragmenty ogrodzenia z elementów metalowych. Od strony zachodniej działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki plecionej na słupkach metalowych. Od strony południowej jest ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach metalowych. Nad działką przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna nn. Teren działki płaski nieco poniżej rzędnej otaczających dróg. Od strony południowej i zachodniej na działce rosną drzewa owocowe oraz wysokie chwasty pokrzywy. Od strony drogi o nawierzchni bitumicznej rosną świerki, thuje i inne drzewa i krzewy ozdobne. Od północnej strony na działce posadowiony jest murowany budynek mieszkalny. Ciąg komunikacyjny za furtką utwardzony betonem. Drewnianego budynku nie stwierdzono. Działka położona w terenie z dostępem do częściowej infrastruktury technicznej w postaci: wodociągu, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Sąsiedztwo to tereny niezabudowane użytkowane rolniczo oraz luźna zabudowa zagrodowa. W otoczeniu w odległości około 900 metrów przebiega trasa S7. Punkty handlowo-usługowe, szkoła, kościół oraz przychodnia lekarska znajdują się w odległości około 3 km.

Suma oszacowania wynosi 135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600  Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł MyszkowskiImage things

Piaseczno, mazowieckie

15 200 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 15 200 zł
  • 15 200 za m2
Image things

Witkowice, mazowieckie

5 250 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 5 250 zł
Image things

Trojanów, mazowieckie

3 047 zł | Działka | 0.22 ha.

  • cena: 3 047 zł