Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Uwieliny, mazowieckie

607 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 607 500 zł
 • Miasto: Uwieliny
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 607 500 zł
 • Ulica: Szlachecka 17B
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 81 000 zł
 • Numer oferty: 248576X582164995
 • Termin wpłaty wadium: 08-03-2023 - Co to znaczy?

Opis


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Magdalena Malinowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-03-2023r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę PIASECZNO, ul. Kościuszki 14  w sali nr 204,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: xxxx
położonej: 05-505 Prażmów, Szlachecka 17B, Uwieliny, 
dla której  Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X  

Suma oszacowania wynosi 810 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    607 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Warszawie 38 1050 1025 1000 0092 1676 3350.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 708/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Image things

Uwieliny, mazowieckie

5 194 667 zł | Działka | 10.44 ha.

 • cena: 5 194 667 zł