Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Radom, Godów

948 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 948 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 948 000 zł
 • Ulica: Wiejska 166B
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 94 800 zł
 • Numer oferty: 248529X582054921
 • Termin wpłaty wadium: 24-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx
ogłasza II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości
gruntowych, położonych w miejscowości Radom, gmina Radom

Przedmiotem przetargu jest:
 prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4074 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 192/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Radom, ul. Wiejska 166 B, powiat M. Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: RA1R / 00079521 / 6.

Wartość oszacowania wynosi 1 264 000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100).
Cena wywoławcza wynosi 75% wartości oszacowania, tj. 948 000,00 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych, 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING Bank Śląski 72 1050 1793 1000 0097 5969 5514 z dopiskiem „wadium Wiesław Idziak”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

II. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.

III. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Żeromskiego 89, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 694 – 430 – 034 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

IV. Oferty nabycia należy składać w Biurze Syndyka, ul. Żeromskiego 89, 26 – 610 Radom lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Wiesław Idziak” oraz „nie otwierać” w terminie do 24 lutego 2023 r. do godziny 10.00.

V. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Żeromskiego 89.

VI. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 694 – 430 – 034 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

VII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Image things

Radom, Śródmieście

325 000 zł | Mieszkanie | 101,91 m2

 • cena: 325 000 zł
 • 3 189 za m2
Image things

Radom, Południe

307 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,57 m2 | 4 piętro

 • cena: 307 000 zł
 • 4 986 za m2
Image things

Radom, Wośniki

328 533 zł | Działka | 0.0928 ha.

 • cena: 328 533 zł