Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Warszawa, Białołęka

206 100 zł | Mieszkanie | 48,50 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 206 100 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 48,50 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 4 249 zł
 • Ulica: Aluzyjna 25
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 610 zł
 • Numer oferty: 248035X580897973
 • Termin wpłaty wadium: 03-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 21/2023, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 5091


Syndyk masy upadłości xxx w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 403, zlokalizowanego na IV kondygnacji nadziemnej (3 piętrze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonego w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, przy ul. Aluzyjnej 25, o powierzchni użytkowej 48,50 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach
postępowania pod sygn. akt WA2M/GUp-s/312/2022, prowadzonych elektronicznie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 206.100,00 zł
(słownie: dwieście sześć tysięcy sto złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 20.610,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100), płatne
przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Grzegorza Łabanowskiego prowadzony w Santander Bank Polska SA
o numerze 55 1090 1014 0000 0001 5157 8224.
Pisemne oferty należy składać do dnia 3 marca 2023 r.
na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 7/22 „oferta na zakup z wolnej ręki udziału w nieruchomości Grzegorza Łabanowskiego”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 7 marca 2023 r.
o godzinie 1600.
Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie syndyka www.kancelaria-tarazewicz.pl.

Image things

Warszawa, Białołęka

814 350 zł | Mieszkanie | 85,90 m2 | 1 piętro

 • cena: 814 350 zł
 • 9 480 za m2
Image things

Warszawa, mazowieckie

693 750 zł | Działka | 1.353 ha.

 • cena: 693 750 zł
Image things

Warszawa, Ochota

44 280 zł | Garaż | 13,00 m2

 • cena: 44 280 zł
 • 3 406 za m2