Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, Prawobrzeże

305 000 zł | Mieszkanie | 57,38 m2

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 305 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 57,38 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 5 315 zł
 • Ulica: Metalowa 60
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 500 zł
 • Numer oferty: 248007X580832397
 • Termin wpłaty wadium: 03-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/88/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w dniu 8.03.2023 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań,
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 15:00 dnia 6.03.2023 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość lokalowa położona w Szczecinie przy ul. Metalowej 60 (woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin, gm.
Szczecin M.), na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4, o powierzchni użytkowej 57,38 m2
, z
pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 10,36 m2 oraz udział wynoszący 0,067 części w prawie
własności działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 3/9 o powierzchni 0,2531 ha, obręb 4124, Dąbie 124 oraz w
prawie własności części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III księgi wieczystej sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydz. KW.
prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako współwłaściciel nieruchomości wpisana jest spółka
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są
właściciele wyodrębnionych lokali.
Cena wywoławcza: 305 000 zł netto
Wadium: 30 500 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 3 500 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

305 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 57,38 m2

 • cena: 305 000 zł
 • 5 315 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

432 225 zł | Mieszkanie | 6 pokoi | 77,40 m2

 • cena: 432 225 zł
 • 5 584 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

74 300 zł | Lokal Użytkowy | 33,71 m2

 • cena: 74 300 zł
 • 2 204 za m2