Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Otwock, mazowieckie

203 475 zł | Mieszkanie | 41,90 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 203 475 zł
 • Miasto: Otwock
 • Powierzchnia: 41,90 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 4 856 zł
 • Ulica: Skłodowskiej 21
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 27 130 zł
 • Numer oferty: 247816X580385075
 • Termin wpłaty wadium: 26-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Marcin Starzec

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b,  Otwock,   05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax. 

Sygnatura: Km 665/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-02-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest cc   położonego przy  ul. Skłodowskiej 21/7, 05-400 Otwock , dla którego  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Armii Krajowej 2, Otwock,  05-400 Otwock prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 271 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A 93 2490 0005 0000 4530 4237 7611.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ul. Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
13.02.2023 - 25.02.2023 16:00 - 18:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin StarzecHistoryczne ceny

Image things

Otwock, mazowieckie

2 270 943 zł | Działka | 3.5533 ha.

 • cena: 2 270 943 zł
Image things

Otwock, mazowieckie

465 000 zł | Działka | 0.15 ha.

 • cena: 465 000 zł
Image things

Otwock, mazowieckie

465 500 zł | Działka | 0.1501 ha.

 • cena: 465 500 zł