Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Radom, Długojów

390 000 zł | Dom | 95,27 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 390 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 95,27 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 4 094 zł
 • Ulica: Hubalczykow 10
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 52 000 zł
 • Numer oferty: 247806X580361655
 • Termin wpłaty wadium: 09-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Adrian Wołos

Kancelaria Komornicza, Traugutta 61, Radom, 26-600 Radom

tel. 483341836 / fax.

Sygnatura: Km 2925/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Adrian Wołos na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Hubalczyków 10, 26-600 Radom , dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Hubalczyków numer 10 w Radomiu składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 59/9 i 59/18 o łącznej powierzchni 0,0569 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 147, obręb ewidencyjny 146301_1.0110,Długojów, jednostka ewidencyjna M.Radom, powiat Miasto Radom, województwo mazowieckie, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych o powierzchni zabudowy według EGiB 76,00 m.kw. i o zamierzonej powierzchni użytkowej 95,27 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą Kw.Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość obejmuje dwie działki – działkę numer 59/9 o powierzchni 0,0537 ha i działkę numer 59/18 o powierzchnia 0,0032 ha. Działki tworzą kompleks o powierzchni 0,0569 ha w kształcie kwadratu o boku o długości około 24 metrów. Od frontu nie ma ogrodzenia, tylko rosną thuje. Z lewej strony jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z paneli zgrzewanych na słupkach metalowych osadzonych w gotowym cokole. Z prawej strony jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z elementów drewnianych na betonowym fundamencie i cokole murowanym z prefabrykatów betonowych. Z tyłu jest ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Teren działek jest płaski. Na działkę są wykonane przyłącza infrastrukturalne. Działka numer 59/9 od strony wschodniej przylega do działki numer 59/18, użytek droga, która jest przedmiotem zajęcia. Działka numer 59/18 przylega od strony zachodniej do ulicy Hubalczyków oznaczonej jako działka numer 176 użytek droga, która jest we władaniu Gminy Miasta Radomia i stanowi drogę publiczną. Zatem działka numer 59/9 ma dostęp do drogi publicznej ulicy Hubalczyków poprzez zajętą działkę numer 59/18. Działka położona jest w terenie z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: wodociągu, energii elektrycznej, gazu ziemnego, kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo i otoczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka numer 59/18 przylega od strony wschodniej do ulicy Hubalczyków oznaczonej jako działka numer 176 użytek droga, która jest we władaniu Gminy Miasta Radomia i stanowi drogę publiczną. Działka położona jest w terenie z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci: wodociągu, energii elektrycznej, gazu ziemnego, telefonu, kanalizacji sanitarnej - jest w odległości kilku metrów. Sąsiedztwo i otoczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 520 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 55 1600 1462 1816 2296 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Warszawska 1, 26-610 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Adrian Wołos


Image things

Radom, Zamłynie

176 667 zł | Mieszkanie | 46,04 m2

 • cena: 176 667 zł
 • 3 837 za m2
Image things

Radom, Wośniki

339 972 zł | Działka | 0.0969 ha.

 • cena: 339 972 zł
Image things

Radom, Kończyce

31 111 zł | Działka | 0.4248 ha.

 • cena: 31 111 zł