Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Izabelin, mazowieckie

375 000 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 375 000 zł
 • Miasto: Izabelin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 375 000 zł
 • Ulica: Stanislawa Malachowskiego 8
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 56 250 zł
 • Numer oferty: 247798X580342919
 • Termin wpłaty wadium: 27-02-2023 - Co to znaczy?

OpisOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Beata Rusin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2023r. o godz.10:20 w    budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 1040, odbędzie się druga licytacja 6/8 udziału w nieruchomości gruntowej, działki nr 1181, obręb ewidencyjny 0001-Izabelin, położonej w miejscowości Izabelin przy ul. Małachowskiego 8, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącej własność dłużnika cc.

Suma oszacowania udziału wynosi 562 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 375 000 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 43 12406074 1111 0010 4704 2981 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika ( po uprzednim umówieniu terminu w godzinach przyjęć interesantów) lub w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie przy ul. Kocjana 3 operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Image things

Izabelin, mazowieckie

1 150 000 zł | Działka | 0.1465 ha.

 • cena: 1 150 000 zł
Image things

Izabelin, mazowieckie

1 950 000 zł | Działka | 0.27 ha.

 • cena: 1 950 000 zł
Image things

Izabelin, mazowieckie

1 000 000 zł | Działka | 0.12 ha.

 • cena: 1 000 000 zł