Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Warszawa, Mokotów

120 135 zł | Mieszkanie | 63,40 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 120 135 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 63,40 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 1 895 zł
 • Ulica: Egejska 6
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 12 014 zł
 • Numer oferty: 247720X580160243
 • Termin wpłaty wadium: 20-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 89 położonego w Warszawie przy ul. Egejskiej 6, obręb 1-05-30, o pow. użytkowej 63,4 m.kw., dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 120.135,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 0/100). Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Sylwii Kidy w Santander Bank Polska S.A. o numerze 34 1090 2590 0000 0001 4780 8955 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XIX GUp 692/21”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 692/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Sylwii Kidy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę jest dostępny są przy pomocy poczty elektronicznej.

Image things

Warszawa, Praga-Południe

591 000 zł | Mieszkanie | 59,01 m2

 • cena: 591 000 zł
 • 10 015 za m2
Image things

Warszawa, Ursus

168 080 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,51 m2 | 2 piętro

 • cena: 168 080 zł
 • 5 509 za m2
Image things

Warszawa, Białołęka

380 625 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,10 m2 | 2 piętro

 • cena: 380 625 zł
 • 6 440 za m2