Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

167 584 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,09 m2

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE  O PIERSZWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
km 1377/20, km 720/21, 1011/21, km 1496/21, km 2486/21, km 2037/21, km 106/22, km 865/22, km 866/22, km 68/22, km 249/22


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a, 85-131 Bydgoszcz w sali nr  13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego  pod adresem: 85-828 Bydgoszcz, ul. Walecznych 6/39, Bydgoszcz w zasobach: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"  (adres spółdzielni: 85-825 Bydgoszcz, ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6 ), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni użytkowej 38,09 m2, przysługującego  dłużnikom: EMILIA LEWANDOWSKA i PIOTR LEWANDOWSKI we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.


Lokal o powierzchni użytkowej 38,09 m2, zlokalizowany jest na 6 kondygnacji ( 5 piętrze) w budynku 12-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Składa się z 2 pokoi(jeden z balkonem), kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie na korytarzu o pow. 5,60 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej- ul. Walecznych, drogą utwardzoną, o nawierzchni asfaltowej. Na terenie położenia nieruchomości nie uchwalono MPZP. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej, wyposażona w windę. Bydynek wybudowany w technologii prefabrykowanej, fundamenty żelbetowe zbrojone, ściany zewnętrzne z "wielkiej płyty".


Suma oszacowania wynosi 223 445,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 167 583,75 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 344,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Bydgoszczy 29 10501139 1000 0092 2600 2484 
(dniem złożenia rękojmi jest data uznania rachunku komornika)


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W Kancelarii Komornika ul. Niedźwiedzia 7/3 Bydgoszcz we wtorek 08:00-16:00, poniedziałek, środa- piątek godz. 7:30-15:30 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego. natomiast w sądzie Rejonowym w bydgoszczy XII WYdział Cywilny ul. Toruńska 64a w  Bydgoszczy w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach urzędowania Sądu  XII Co 2445/20)..
Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 06-03-2023 o godz. 11.00.


Komornik Sądowy Adam Szymański


Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

404 325 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 126,88 m2 | 3 piętro

  • cena: 404 325 zł
  • 3 187 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

259 000 zł | Mieszkanie | 46,86 m2

  • cena: 259 000 zł
  • 5 527 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

702 000 zł | Działka | 0.3547 ha.

  • cena: 702 000 zł