Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, zachodniopomorskie

403 218 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 75,76 m2 | 3 piętro

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 403 218 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 75,76 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 5 322 zł
 • Ulica: Ks. Piotra Ściegiennego 27
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 53 762 zł
 • Numer oferty: 247228X579007979
 • Termin wpłaty wadium: 14-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Dawid Przybylak na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2023 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę pod adresem Szczecin ul. Kaszubska 42  w sali nr 50, odbędzie się pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Szczecinie przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego 27/43 o powierzchni użytkowej 75,76 m2 wraz z przynależnym udziałem 58/10000 w częściach wspólnych budynku  i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych  stanowi własność dłużnika Jacka Zarzeckiego. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 75,76 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 537 624,00 zł brutto, w tym podatek VAT (8%). Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 403 218,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 762,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 1428 6675 .

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 08-03-2023r. w godz. 11.00-11.20 po uprzednim kontakcie z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komorniczej. Na tydzień przed licytacją można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w VI Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VI Co 169/20). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

                                                                                                                                               Komornik Sądowy 
                                                                                                                                                Dawid Przybylak

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

432 225 zł | Mieszkanie | 6 pokoi | 77,40 m2

 • cena: 432 225 zł
 • 5 584 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

900 000 zł | Mieszkanie | 7 pokoi | 242,64 m2

 • cena: 900 000 zł
 • 3 709 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

500 000 zł | Działka | 0.0853 ha.

 • cena: 500 000 zł