Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brześć Kujawski, kujawsko-pomorskie

83 700 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,00 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Konrad Boszko

Kancelaria Komornicza, ul.P.O.W. 21 A,  Włocławek,   87-800 Włocławek

tel. 542312998 / fax. 542312998

Sygnatura: Km 343/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włocławku Konrad Boszko  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-02-2023 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  cc   położonego przy  ul. H. Sawickiej 9/48, 87-880 Brześć Kuj. , dla którego  Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udziałów 1/4 części nieruchomości należącej do dłużnikaxxspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 48 przy ulicy Królewskiej 9 w Brześciu Kujawskim, na parterze w budynku 4 piętrowym, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48 mkw. W skład lokalu wchodzą trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z toaletą. Stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s we Włocławku (adres spółdzielni: 87-800 Włocławek, ul. Wronia 1a ), dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, przysługującego dłużnikowi: Jxx

Suma oszacowania wynosi 111 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800  Włocławek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad BoszkoImage things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

149 200 zł | Działka | 0.2 ha.

  • cena: 149 200 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

149 200 zł | Działka | 0.2049 ha.

  • cena: 149 200 zł
Image things

Podwiesk, kujawsko-pomorskie

50 000 zł | Działka | 0.0842 ha.

  • cena: 50 000 zł