Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szczecin, zachodniopomorskie

359 100 zł | Mieszkanie | 58,07 m2

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 359 100 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 58,07 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 6 184 zł
 • Ulica: Hipolita Cegielskiego 15
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 247121X578757385
 • Termin wpłaty wadium: 15-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Wójtowicza sprzeda w trybie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Hipolita Cegielskiego 15/14 o powierzchni użytkowej 58,07 m2 dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem w wysokości 45/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu objętych księgą wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 90% ceny oszacowania, to jest nie niższą niż kwota w wysokości 359.100,00 złotych (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) netto

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wpłacenie wadium zgodnie z wymogami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu.
Zainteresowani winni składać oferty osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godziny 15.00, w dwóch egzemplarzach:
a) jeden w biurze syndyka: Biuro Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin.
b) drugi do Sędziego Komisarza Klaudyny Książek – Stasiak Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin (Biuro Podawcze Sądu przy ul. Kaszubskiej 42 jest czynne poniedziałek 8.00-18.00; wtorek-piątek 8.00-15.00)
z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, SYGN. AKT: SZ1S/GUp/9/2022” (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy w terminie wyznaczonym przez Sąd.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

381 000 zł | Działka | 0.0153 ha.

 • cena: 381 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

277 350 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,33 m2 | Parter

 • cena: 277 350 zł
 • 5 622 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

8 850 000 zł | Działka | 2.9472 ha.

 • cena: 8 850 000 zł