Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Warszawa, Śródmieście

716 533 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 88,00 m2 | 1 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 716 533 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 88,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 8 142 zł
 • Ulica: Jana Pawła Ii 80
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 107 480 zł
 • Numer oferty: 246962X578385007
 • Termin wpłaty wadium: 15-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Ryszard Moryc

Kancelaria Komornicza, Boya-Żeleńskiego 4a, Warszawa, 00-621 Warszawa

tel. 226280734 / fax. 224123295

Sygnatura: Km 2171/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Ryszard Moryc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój sala 540, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: cc, położonego przy Jana Pawła II 80/B3, 00-175 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 1 074 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 716 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 4 w Warszawie 32 1020 1042 0000 8502 0196 6340.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień:

Data oględzin Godziny oględzin
14.03.2023 16:00 - 16:30
oraz w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie, a operat szacunkowy nieruchomości  w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ryszard Moryc


Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Ursus

489 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 79,61 m2 | 6 piętro

 • cena: 489 000 zł
 • 6 142 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

200 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,80 m2 | 8 piętro

 • cena: 200 250 zł
 • 4 791 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

310 154 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,11 m2 | 6 piętro

 • cena: 310 154 zł
 • 4 914 za m2