Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kolano, lubelskie

1 949 zł | Działka | 0.14 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 949 zł
 • Miasto: Kolano
 • Powierzchnia: 0.14 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 061302_2.0008.364,
 • Cena za m2: 1 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 292 zł
 • Numer oferty: 246684X577733931
 • Termin wpłaty wadium: 16-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości dłuznika: dla której SĄD REJONOWY RADZYŃ PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW XXXX/XXXXXXXX/X położonej w miejscowości: Kolano i Kolano Kolonia (gm. Jabłoń) opisanej jako: użytki rolne (łąki trwałe, grunty pod rowami, grunty orne, lasy, pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione) - numery ewidencyjne działek:


364 o powierzchni: 0,1400 ha oszacowana na kwotę: 2 923,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 1 948,67 zł.
Wadium wynosi: 292,30 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Międzyrzec Podlaski, lubelskie

113 000 zł | Działka | 0.1501 ha.

 • cena: 113 000 zł
Image things

Otrocz, lubelskie

16 533 zł | Działka | 0.7536 ha.

 • cena: 16 533 zł
Image things

Klementynów, lubelskie

2 000 zł | Działka | 0.03 ha.

 • cena: 2 000 zł