Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Witkowo Drugie, zachodniopomorskie

106 300 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 106 300 zł
 • Miasto: Witkowo Drugie
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 106 300 zł
 • Ulica: Starowiejska 39
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 15 945 zł
 • Numer oferty: 246478X577251479
 • Termin wpłaty wadium: 21-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargadzie Łukasz Budaj na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 23 lutego 2023r. na portalu www.e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja należącego do dłużnika Dawida Grygorcewicz:udziału 18/48 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 265 o łącznej powierzchni 0,1089 ha, położonej w miejscowości: Witkowo Drugie przy ul. Starowiejska 39 i nr 41, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości została oszacowana przez biegłego sądowego na kwotę 425.200,00 zł. Podlegający egzekucji udział dłużnika w wysokości 18/48 został oszacowany na kwotę 159.450,00 zł.

W dziale III księgi wieczystej nr KW XXXX/XXXXXXXX/X stwierdzono wpis prawa osobistego-dożywocia na rzeczxx Ograniczenie to jednak nie wpływa na określoną wartość rynkową nieruchomości z uwagi na zgon uprawnionego.

Działka nr 265 posiada kształt nieregularny, w ogólnym zarysie przypominający wielobok (symbol użytku: Br-RIVa). Zagospodarowanie działki określono jako przeciętne. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na ramach kątownika stalowego, rozpiętej pomiędzy stalowymi słupkami na betonowej podmurówce. Bramy wjazdowe i furtki z elementów stalowych, otwierane ręcznie. Nieruchomość porośnięta roślinnością niską i wysoką (w tym ozdobną i owocową). Teren działki częściowo utwardzony płytami chodnikowymi, płytami betonowymi oraz kostką typu „Polbruk”. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się dwa budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Sporządzony przez biegłego sądowego operat szacunkowy zawiera opis i ocenę techniczną budynków.Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 2 marca 2023r. o godzinie: 11:00.

Suma oszacowania wynosi159.450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106.300,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.945,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych, tj. 1.063,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika Bank Pekao S.A. nr 06 1240 3901 1111 0000 4224 9643 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, tj. do dnia 20 lutego 2023 r. (włącznie). Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Image things

Gwda Wielka, zachodniopomorskie

290 000 zł | Działka | 0.2734 ha.

 • cena: 290 000 zł
Image things

Mirosławiec, zachodniopomorskie

132 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 77,77 m2 | 4 piętro

 • cena: 132 000 zł
 • 1 697 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

171 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,77 m2 | 1 piętro

 • cena: 171 000 zł
 • 3 506 za m2