Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowe, kujawsko-pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 63,97 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 135 000 zł
 • Miasto: Nowe
 • Powierzchnia: 63,97 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 110 zł
 • Ulica: Fabryczna 1
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 18 000 zł
 • Numer oferty: 246424X577125011
 • Termin wpłaty wadium: 22-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Małgorzata Rut-Nowak

Kancelaria Komornicza, Klasztorna 1,  Świecie,   86-100 Świecie

tel. 523311286 / fax. 523311286

Sygnatura: Km 3214/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 24.02.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Fabryczna 1b/9, 86-170 Nowe, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Samodzielny lokal mieszkalny 9B w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Nowem o powierzchni użytkowej 63,97 m2, na którą składają się 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,15 m2 . Z lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 7312/150226 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu pod budynkiem oznaczonych numerami ewidencyjnymi 533/3, 534/4 o łącznej powierzchni 0,5337 ha opisanych w KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  03.03.2023 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Rut-Nowak


Image things

Aleksandrów Kujawski, kujawsko-pomorskie

76 000 zł | Działka | 0.0818 ha.

 • cena: 76 000 zł
Image things

Dalkowo, kujawsko-pomorskie

62 500 zł | Działka | 0.1006 ha.

 • cena: 62 500 zł
Image things

Ciechocin, kujawsko-pomorskie

28 000 zł | Działka | 0.102 ha.

 • cena: 28 000 zł