Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Trzebiatów, zachodniopomorskie

9 150 zł | Dom | 75,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
Kancelaria Komornicza nr I w Gryficach
Karolina Pasek-Borkowska
 72-300 Gryfice ul.Armii Krajowej 3
www.komornikgryfice.com.pl,
[email protected]
tel. (091) 38-446-23, fax (091) 38-450-32
konto: PKO BP O/Kołobrzeg 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404

Sygnatura: KM 1425/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Karolina Pasek-Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Białoboki 16, 72-320 Trzebiatów n. Regą 001, dla której SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 3/32 części w działce rolnej nr 2103/2 o powierzchni 0,1983 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2 i budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 12 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiem oraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik SądowyImage things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

83 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 83 000 zł
  • 2 243 za m2
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

11 000 zł | Działka | 0.5213 ha.

  • cena: 11 000 zł
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

3 000 zł | Działka | 0.0654 ha.

  • cena: 3 000 zł