Dobiesław, zachodniopomorskie

85 000 zł | Mieszkanie | 52,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 85 000 zł
 • Miasto: Dobiesław
 • Powierzchnia: 52,91 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 607 zł
 • Ulica: 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 500 zł
 • Numer oferty: 246379X577019621
 • Termin wpłaty wadium: 23-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania: 1008/KNO/58/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.30 w dniu 28.02.2023 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 10.00 dnia 27.02.2023 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość lokalowa położona na parterze budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości Dobiesław 9/2,
gmina Płoty, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie, na którą składa się:
 prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 52,91 m2
, o następującej strukturze użytkowej:
 pokój – 17,89 m2,
 pokój – 12,27 m2,
 korytarz - 6,66 m2,
 łazienka z wc – 2,59 m2,
 kuchnia – 13,50 m2.
 pomieszczenia przynależne do lokalu:
- 2 piwnice o pow.: 8,99 m2 i 3,85 m2, - 2 strychy o pow.: 12,11 m2 i 10,11 m2,
- 3 pom. gospodarcze o pow.: 4,49 m2 , 6,07 m2 i 4,61 m2
(zlokalizowane w budynku gospodarczym),
 udział w nieruchomości wspólnej – 0,46 części w prawie własności działki o nr ew. 18/3, obręb 0023 Dobiesław
o powierzchni 0,1572 ha oraz prawie własności części wspólnych budynków i urządzeń nie służących wyłącznie do
użytku właścicieli lokali.
 udział 0,50 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 18/2, obręb 0023 Dobiesław o
powierzchni 0,1462 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz
PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi:
- księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X dla dz. 18/2
- księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X dla dz. 18/3
W związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) prawo użytkowania wieczystego
uległo przekształceniu. Starosta Powiatu Gryfickiego dla działki gruntu o nr ew. 18/3, obręb 0023 Dobiesław wydał
zaświadczenie nr NiI,6825.181.2019.KP z dnia 29.05.2019 r. oraz zaświadczenie nr Nil.6825.181.2019.KP z dnia
23.09.2019 r. zmieniające okres wnoszenia opłaty przekształceniowej na 99 lat.
Cena wywoławcza: 85 000,00 zł netto
Wadium: 8 500,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Image things

Wolin, zachodniopomorskie

112 000 zł | Działka | 0.0933 ha.

 • cena: 112 000 zł
Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

195 000 zł | Działka | 0.142 ha.

 • cena: 195 000 zł
Image things

Przecław, zachodniopomorskie

1 371 000 zł | Działka | 3.5302 ha.

 • cena: 1 371 000 zł