Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Czyżowice, śląskie

317 333 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 317 333 zł
 • Miasto: Czyżowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 317 333 zł
 • Ulica: Polna 46A
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 47 600 zł
 • Numer oferty: 246200X576600403
 • Termin wpłaty wadium: 30-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Mirosław Szostek

Kancelaria Komornicza, Jana 7, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 4102332 / fax. 32 4102332

Sygnatura: Km 2489/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2023 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój sala nr 8, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości położonej przy Polna 46A, Czyżowice, 44-352 Gorzyce , dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Czyżowice, przy ul. Polna 46A składająca się
z działki gruntu o powierzchni 4.334 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i zabudowaniami gospodarczymi z byłym kurnikiem. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną lokalną (szambo). Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: C62 MNI - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 476 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 317 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BSK 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Szostek


Image things

Czyżowice, śląskie

46 500 zł | Działka | 0.0855 ha.

 • cena: 46 500 zł
Image things

Czyżowice, śląskie

46 500 zł | Działka | 0.0855 ha.

 • cena: 46 500 zł