Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Oświęcim, małopolskie

115 000 zł | Mieszkanie | 25,40 m2

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 115 000 zł
 • Miasto: Oświęcim
 • Powierzchnia: 25,40 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 4 528 zł
 • Ulica: Bałandy 46
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 245535X575042973
 • Termin wpłaty wadium: 17-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wiktora Bałandy 46/11 w Oświęcimiu, przysługującego Gminie Miasto Oświęcim.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Oświęcimiu przy ul. Wiktora Bałandy nr 46/11 o pow. 25,40 m2, dla którego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny położony jest na trzecim piętrze budynku przy ul. Wiktora Bałandy 42-48 własności Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu posadowionego na działce nr 903/14 o pow. 0,0676 ha, jedn. ewid. Oświęcim-miasto, obręb Babice. W skład lokalu wchodzi pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone jest hipoteką przymusową wpisaną w dziale IV księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu. Wszelkie zaległości w stosunku do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” zostaną uregulowane przez Gminę Miasto Oświęcim.

Lokal mieszkalny wolny jest od umów najmu, nie ma osób w nim zameldowanych.

Cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Wiktora Bałandy 46/11 w Oświęcimiu wynosi: 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15.
Wadium w pieniądzu wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) i należy je wpłacić do dnia 17 lutego 2023 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080. Za potwierdzenie wpływu przyjmuję się datę wpływu wadium na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

Historyczne ceny

Image things

Oświęcim, małopolskie

211 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,53 m2 | 4 piętro

 • cena: 211 500 zł
 • 3 494 za m2