Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Krosno Odrzańskie, lubuskie

138 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,95 m2 | 2 piętro

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 138 750 zł
 • Miasto: Krosno Odrzańskie
 • Powierzchnia: 36,95 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 3 755 zł
 • Ulica: Poznańska 39A
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 18 500 zł
 • Numer oferty: 245382X574684647
 • Termin wpłaty wadium: 06-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1,  66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Km 82/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 08.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Poznańska 39A/12,Krosno Odrzańskie,  66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim (adres: ul. ul.Piastów 10 L, Krosno Odrz, 66-600 Krosno Odrz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 36,95 m2 położony w Krośnie Odrzańskim przy ul.Poznańskiej 39A/12
w skład którego wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój,
łazienka z w.c. , pomieszczenie przynależne w piwnicy o pow. 4 m. kw.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  15.03.2023 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Robert Hański


Historyczne ceny

Image things

Krosno Odrzańskie, lubuskie

160 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 72,74 m2 | Parter

 • cena: 160 000 zł
 • 2 200 za m2
Image things

Krosno Odrzańskie, lubuskie

49 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,50 m2 | Parter

 • cena: 49 000 zł
 • 1 126 za m2