Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowa Sól, lubuskie

87 780 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,28 m2 | Parter

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 87 780 zł
 • Miasto: Nowa Sól
 • Powierzchnia: 42,28 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 2 076 zł
 • Ulica: Kupiecka 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 11 704 zł
 • Numer oferty: 245078X573972679
 • Termin wpłaty wadium: 01-03-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Adrian Stachecki

Kancelaria Komornicza, Portowa 6,  Nowa Sól,   67-100 Nowa Sól

tel. 667-056-156 / fax. 

Sygnatura: KM 1292/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowej Soli Adrian Stachecki na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 02.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Kupiecka 3/1, 67-100 Nowa Sól, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Sol V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny położony pod adresem: 67-100 Nowa Sól, Kupiecka 3/1, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, o powierzchni użytkowej 42,28 m2, składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, będącego własnością dłużnika: Katarzyna Konopka. Do lokalu przynależy udział w wysokości 24/100 w częściach wspólnych budynku i gruncie oznaczonym nr 502 o pow. 193,00 m2. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku mieszkalnego.
Pomiędzy lokalem nr 1 położonym przy ul . Kupieckiej 3 w Nowej Soli a lokalem nr 3 położonym przy ul. Kupieckiej 3 w Nowej Soli znajduje się przejście, wykute w ścianie. Oba lokale należą do tego samego właściciela tj. Katarzyny Konopka. Istnieje możliwość zamurowania przejścia i stworzenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych. Lokal nr 1 i lokal nr 3 posiadają odrębne księgi wieczyste.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  09.03.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 117 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 780,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 704,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 1600 1462 1812 9994 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Adrian Stachecki


Historyczne ceny

Image things

Nowa Sól, lubuskie

454 000 zł | Lokal Użytkowy | 182,99 m2

 • cena: 454 000 zł
 • 2 481 za m2