Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gdynia, Dąbrowa

193 425 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 55,00 m2 | 2 piętro

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 193 425 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 55,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 3 517 zł
 • Ulica: Sojowa 33
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 25 790 zł
 • Numer oferty: 245076X573967995
 • Termin wpłaty wadium: 22-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Tomasz Draganik

Kancelaria Komornicza, Wielkopolska 251,  Gdynia,   81-531 Gdynia

tel. 58 625 12 58 / fax. 58 620 65 39

Sygnatura: Km 193/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gdyni Tomasz Draganik na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 23.02.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Sojowa 33/25, 81-589 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  02.03.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 257 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 425,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 790,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 26191010482625379679290001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Draganik


Historyczne ceny

Image things

Gdynia, pomorskie

720 000 zł | Działka | 0.1105 ha.

 • cena: 720 000 zł
Image things

Gdynia, Dąbrowa

558 900 zł | Mieszkanie | 89,39 m2

 • cena: 558 900 zł
 • 6 252 za m2
Image things

Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana

356 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,98 m2 | 7 piętro

 • cena: 356 250 zł
 • 9 380 za m2