Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Łękinia, pomorskie

390 073 zł | Dom | 207,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 390 073 zł
 • Miasto: Łękinia
 • Powierzchnia: 207,36 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 881 zł
 • Ulica: 44a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 58 511 zł
 • Numer oferty: 244752X573209187
 • Termin wpłaty wadium: 01-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Miastku na podstawie art. 986 ind. 4 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniach od 2.02.2023r. godz. 10.00 - do 9.02.2023r.  godz.10:00 za pośrednictwem portalu teleinformatycznego      odbędzie się druga e-licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Jcc
położonej: 77-220 Koczała, Łękinia,
     dla której  Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]
Przdmiotem e- licytacji jest nieruchomość gruntowa działka gruntu nr 26  o pow. 0,4300 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 207,36 m2. Budynek mieszkalny składa się salonu z kominkiem, trzech pokoi, kuchni, łazienki, korytarza i wiatrołapu.
Suma oszacowania wynosi 585 110,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    390 074,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 511,00zł
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 1020 4708 0000 7102 0004
3869 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia
rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant
zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza
nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym
imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania
wynika z przepisów odrębnych ustaw.
 
Zgodnie z przepisem art. 986 ind. 1 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci i rodzeństwo oraz osoby obecna na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z przepisem art 37 krio zgoda drugiego małżonka jest niezbędna m.in.  do odpłatnego nabycia nieruchomości. Zgoda udzielona może zostać w trakcie licytacji lub też na piśmie notarialnie potwierdzonym.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Starogard Gdański, pomorskie

650 000 zł | Działka | 0.3349 ha.

 • cena: 650 000 zł
Image things

Czarne, pomorskie

23 040 zł | Działka | 0.0866 ha.

 • cena: 23 040 zł
Image things

Lębork, pomorskie

4 300 000 zł | Działka | 1.3575 ha.

 • cena: 4 300 000 zł