Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Słupsk, pomorskie

68 500 zł | Mieszkanie | 72,99 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 68 500 zł
 • Miasto: Słupsk
 • Powierzchnia: 72,99 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 938 zł
 • Ulica: Długosza 16
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 6 850 zł
 • Numer oferty: 244594X572839151
 • Termin wpłaty wadium: 22-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udział ½ w mieszkaniu przy ul. Długosza 16 w Słupsku.

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego na pierwszej kondygnacji, oznaczonego nr 1, położonego przy ul. Długosza 16 w Słupsku o powierzchni 72,99 mkw., z pomieszczeniami przynależnymi (pomieszczenie gospodarcze i piwnica), wraz z udziałem 433/10 000 części w prawie własności gruntu oraz udziałem 433/10 000 części w częściach wspólnych, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/0091147/5. Udział 1/2 nieruchomości wchodzi w skład masy upadłości.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 68 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 6 850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 42 1140 1153 0000 4640 5200 1157 w terminie do dnia 22 lutego 2023 r. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy.

7. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.

8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 12:00.

9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 12:30 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, tel., skype, inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Image things

Słupsk, pomorskie

191 589 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,26 m2 | 2 piętro

 • cena: 191 589 zł
 • 3 970 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

60 000 zł | Lokal Użytkowy | 24,62 m2

 • cena: 60 000 zł
 • 2 437 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

120 000 zł | Lokal Użytkowy | 30,51 m2

 • cena: 120 000 zł
 • 3 933 za m2