Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Skołoszów, podkarpackie

166 000 zł | Dom | 78,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: [email protected]
  Km 29/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

08-03-2023 r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II  11 w sali nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Skołoszów ul. Floriańska 23, stanowięcej działkę nr 713 obręb Skołoszów o pow. 0,3689 ha ( w ewidencji gruntów oznaczona jako : grunty orne RIII a o pow. 0,1008 ha, pastwiska trwałe Ps III o pow. 0,1125 ha, pastwiska trwałe Ps IV o pow. 0,0832 ha, tereny mieszkaniowe B o pow. 0,0724 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym o pow. użytkowej 78,80 m2 oraz budynkiem gospodarczym ( garaż) o pow. użytkowej 36,80 m2 Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X  i stanowi własność dłużnika: xx
Suma oszacowania wynosi 249 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 166 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 1500 1634 1216 3003 6501 0000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00, przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianny Zbuckiej oraz w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                   Komornik Sądowy
                                                                                                                    Adrianna Zbucka

Image things

Półsieraków, podkarpackie

11 175 zł | Działka | 0.8985 ha.

  • cena: 11 175 zł
Image things

Posada Dolna, podkarpackie

4 553 zł | Działka | 0.1789 ha.

  • cena: 4 553 zł
Image things

Pysznica, podkarpackie

508 500 zł | Działka | 0.9239 ha.

  • cena: 508 500 zł