Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

97 000 zł | Działka | 0.0853 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 97 000 zł
 • Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
 • Powierzchnia: 0.0853 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 114 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 700 zł
 • Numer oferty: 244262X572061607
 • Termin wpłaty wadium: 14-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech, wymienionych niżej,
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Graniczna – Las Rzeczki (obr. 2, ark. 6)


nieruchomość nr 3 o łącznej powierzchni 0,0853 ha, objęta księgą wieczystą
nr XXXX/XXXXXXXX/X, składająca się z działek:
− nr 239/7 o powierzchni 0,0846 ha,
− nr 239/12 o powierzchni 0,0007 ha.Wadium należy uiścić do dnia 14 lutego 2023 r. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu PLN
w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przelewu bankowego
na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2040 0000 0001
4742 2947. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie
nieruchomości, na które wadium jest wnoszone

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

111 000 zł | Działka | 0.1103 ha.

 • cena: 111 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

173 831 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 68,24 m2 | 1 piętro

 • cena: 173 831 zł
 • 2 547 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

158 942 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,59 m2 | 1 piętro

 • cena: 158 942 zł
 • 3 142 za m2