Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Krzywowólka, lubelskie

14 180 zł | Działka | 0.8069 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 14 180 zł
 • Miasto: Krzywowólka
 • Powierzchnia: 0.8069 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 891 zł
 • Numer oferty: 243964X571363691
 • Termin wpłaty wadium: 08-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Łukasz Nejman Kancelaria Komornicza nr V w Białej Podlaskiej na podstawie przepisu art. 953 w związku z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.02.2023 o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Łukasza Nejmana mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 13/14, 21-500 Biała Podlaska rozpocznie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości: niezabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,8069 ha składająca się z działki nr 157, sposób korzystania: grunty orne, położona w gminie Sławatycze w miejscowości Krzywowólka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X, niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 5,3426 ha składająca się z działek nr 87, 99, sposób korzystania: grunty orne, położona: gmina Sławatycze w miejscowości Zańków i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiących własność dłużnika


Licytacja dotyczy wystawionych kolejno na sprzedaż działek ewidencyjnych:


3) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 157 o pow. 0,8069 ha (grunty orne RVI-0,8069ha), położoną w miejscowości Krzywowólka, Gmina Sławatycze, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 18 906,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 179,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1 890,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym komornika) w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Siedlcach nr konta 21 1020 4476 0000 8002 0422 4077.Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: komornik, dłużnik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym jak również osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W okresie dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach 8-16 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie miej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się rękojmie, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające przybicia.

Image things

Peresołowice, lubelskie

2 325 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 2 325 zł
Image things

Lublin, Węglin Południowy

256 854 zł | Działka | 0.028 ha.

 • cena: 256 854 zł
Image things

Chełm, lubelskie

1 614 000 zł | Działka | 1.3051 ha.

 • cena: 1 614 000 zł