Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Lublin, lubelskie

230 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,30 m2 | 10 piętro

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 230 250 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 37,30 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 6 173 zł
 • Ulica: Kustronia 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 10
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 30 700 zł
 • Numer oferty: 243741X570841425
 • Termin wpłaty wadium: 22-02-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2023 r. o godz. 14:00 sala XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 61 w budynku przy ul. Kustronia 6 o pow. użytkowej 37,30 mkw. przysługującego dłużnikowi xx Lokal mieszkalny nr 61 przy ul. Kustronia 6 nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek Kustronia 6 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek wielorodzinny posadowiony jest na działce gruntu nr 15/6 obr. 0014 o pow. 2,6267 ha. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na ostatniej 11 kondygnacji (10 piętro), składa się z: pokoju nr 1 o pow. 15,15 m2, pokoju nr 2 o pow. 9,22 m2, kuchni o pow. 6,78 m2, łazienki o pow. 2,68 m2, przedpokoju o pow. 3,47 m2. Lokal posiada zabudowany balkon oraz rozkład tradycyjny - funkcjonalny.

Suma oszacowania wynosi 307 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
230 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 700,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rekojmię przelewem na konto komornika:

Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 22-02-2023 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek - piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3/22 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/ oraz pod adresem poczty elektronicznej [email protected]

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać z Komornikiem Sądowym wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie w godzinach pracy Kancelarii po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuję, że osoby chcące uczestniczyć w licytacji (jako uczestnicy, publiczność, strony i ich pełnomocnicy oraz licytanci) winni zgłosić swoje dane personalne do komornika na adres e-mail: [email protected] najpóźniej na dzień poprzedzający licytację z uwagi na konieczność przedłożenia przez komornika listy uczestników do wiadomości sądu.

Historyczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

299 000 zł | Mieszkanie | 46,00 m2

 • cena: 299 000 zł
 • 6 500 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

494 000 zł | Działka | 0.1148 ha.

 • cena: 494 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

330 000 zł | Mieszkanie | 48,17 m2 | 2 piętro

 • cena: 330 000 zł
 • 6 851 za m2