Staw, Lubelskie

Obiekt | 1 070 467 zł | 705,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska (tel. (82) 565 30 23) ogłasza, że dnia
5 marca 2019 r. o godz. 9:15
w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy ul. Żołnierzy I AWP 16, w sali nr 5, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową o nr ew. działek 4/1, 4/2 i 4/3 o pow. ogólnej 0,6304 ha zabudowaną obiektem handlowo-usługowym (b. salon sprzedaży samochodów RENAULT) wraz ze stacją obsługi pojazdów. Powierzchnia użytkowa 705,50 m2. Stan techniczny i standard wykończenia obiektu średni. Celowy jest remont bieżący. Działka ogrodzona i zagospodarowana. Na terenie znajduje się dużo drzew i krzewów ozdobnych. Dojazd, ciągi piesze, parkingi utwardzone kostką brukową. Dojazd do nieruchomości dobry. Lokalizacja korzystna. Uzbrojenie terenu: pełne. Przeznaczenie w miejscowym p.z.p.: pod usługi komercyjne, motoryzacyjne, składy, hurtownie,
położonej: 22-151 Staw, Janów 213 (ob. ul. Lubelska 14),
dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00034015/7.
Suma oszacowania wynosi 1 605 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 070 467,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 160 570,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

83 196 zł | Kawalerka | 40,00 m2 | Parter

  • cena: 83 196 zł
  • 2 080 za m2
Image things

Sól , Lubelskie

27 000 zł | Kawalerka | 39,10 m2 | Parter

  • cena: 27 000 zł
  • 691 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

6 380 950 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 380 950 zł
  • 6 380 950 za m2