Radom, Osiedle XV-lecia

Mieszkanie | 91 730 zł | 3 pokoje | 45,61 m2 | Parter

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza w Radomiu, Radom, ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
28 lutego 2019 roku o godz. 12:00
w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawska 1, sala nr XIV, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego nr 48 o pow. 45,61 m2 - usytuowany na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego - składający się z trzech pokoi, kuchni w amfiladzie, łazienki z w.c. i przedpokoju położonego w Radomiu, przy ulicy 11 Listopada 40/46, stanowiącego własność dłużnika: ul. 11 Listopada 40/46 m 48, 26-605 Radom, posiadającego założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr RA1R/00099951/5.
Lokal oszacowany jest na kwotę: 122 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 91 730,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat
szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

Image things

Radom , Młodzianów

292 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 292 500 zł
  • 292 500 za m2
Image things

Radom , Osiedle Nad Potokiem

56 250 zł | Kawalerka | 23,16 m2 | 4 piętro

  • cena: 56 250 zł
  • 2 429 za m2
Image things

Radom , Michałów

116 461 zł | 3 pokoje | 57,61 m2 | 1 piętro

  • cena: 116 461 zł
  • 2 022 za m2