Pilczyca, Świętokrzyskie

Obiekt | 924 578 zł | 348,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI RYSZARDA SZPROCHA- PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PALETOBUD RYSZARD SZPROCH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT V GUP 97/17

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 40 (czterdzieści) o powierzchni 0,6800 ha (sześć tysięcy osiemset metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00029396/7 zabudowanej: (i) budynkiem magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 348,5 m2 (w tym powierzchnia zamknięta 216,8 m2, powierzchnia otwarta - wiata 131,70 m2); (ii) budynkiem biurowo - magazynowym o powierzchni użytkowej 271,10 m2; (iii) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,30 m2; (iv) budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 692,10 m2; (zwanych dalej "Nieruchomością III") za cenę nie niższą niż 924 578,00 PLN (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych)

Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 92457,8 zł

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 14:30 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Image things

Opatów , Świętokrzyskie

287 333 zł | 181,80 m2

  • cena: 287 333 zł
  • 1 580 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

62 570 zł | Kawalerka | 23,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 570 zł
  • 2 640 za m2