Pilczyca, Świętokrzyskie

Obiekt | 127 310 zł | 162,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI RYSZARDA SZPROCHA- PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PALETOBUD RYSZARD SZPROCH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT V GUP 97/17

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 39 (trzydzieści dziewięć) o powierzchni 1,7800 ha (siedemnaście tysięcy osiemset metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00029408/5 zabudowanej: (i) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 162,10 m2 wraz z wiatą drewnianą o powierzchni 280,70 m2; (ii) wiatą stalową (dużą) o powierzchni użytkowej 113,20 m2; (iii) wiatą stalową (małą) o powierzchni użytkowej 45,00 m2; (zwanego dalej "Nieruchomością II") za cenę nie niższą niż 127 310,00 PLN (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych);

Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 127 31 zł

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 14:30 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

  • cena: 114 940 zł
  • 1 347 za m2
Image things

Busko-Zdrój , Świętokrzyskie

1 805 836 zł | 950,57 m2

  • cena: 1 805 836 zł
  • 1 900 za m2
Image things

Staszów , Mokotów

242 678 zł | 235,55 m2

  • cena: 242 678 zł
  • 1 030 za m2