Pilczyca, Świętokrzyskie

Dom | 166 102 zł | 74,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI RYSZARDA SZPROCHA- PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PALETOBUD RYSZARD SZPROCH W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT V GUP 97/17

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

1) prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 619 (sześćset dziewiętnaście) o powierzchni 0,0600 ha (sześćset metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, gminie Słupia Konecka, miejscowości Pilczyca, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00057766/7 zabudowanej: (i) budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,40 m2; (ii) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 61,10 m2; (zwanych dalej "Nieruchomością I") za cenę nie niższą niż 166 102,00 PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote);

Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 r.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 1) 16 610,20 PLN (szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych dwadzieścia groszy)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 14:30 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 677 476 zł
  • 1 677 476 za m2
Image things

Sędziszów , Świętokrzyskie

104 482 zł | 4 pokoje | 72,22 m2 | 1 piętro

  • cena: 104 482 zł
  • 1 447 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

699 919 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 919 zł
  • 699 919 za m2