Rudno, Małopolskie

Dom | 226 575 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Magdalena Dyląg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.03.2019 r. o godz. 14.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, sala D-133, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 185A składającej się z działki nr 505/3 położonej w miejscowości Rudno, gmina Krzeszowice, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00037905/9
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 302.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 226.575,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30.210,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika w Małopolskim Banku Spółdzielczym nr: 98 8619 0006 0030 0325 8066 0001.
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość tę można oglądać dnia 4.03.2019 r. o godz. 16.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 5 i 6 marca 2019 r. w godz. 9.00 do 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 6311075 oraz na stronie internetowej www.komornik-dylag.pl

Image things

Oświęcim , Małopolskie

84 000 zł | Kawalerka | 28,67 m2 | 4 piętro

  • cena: 84 000 zł
  • 2 930 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

46 500 zł | 13,85 m2

  • cena: 46 500 zł
  • 3 357 za m2
Image things

Szczawa , Małopolskie

206 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 206 250 zł
  • 206 250 za m2